Gündəlik

Стихи Седагет Керимовой на русском языке

На сайте Союза Писатетей Азербайджана опубликованы стихи Седагет Керимовой, переведенные с лезгинского на русский Наилей Баннаевой.

2017-05-19

“Ləzgiyə” türk dilində

Əsərlərini ləzgi və azərbaycan dillərində qələmə alan yazıçı Sədaqət Kərimovanın bu günlərdə Türkiyədə “Ləzgiyə” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. Bursanın “Star Ajans” nəşriyyatında çap olunmuş həmin kitaba müəllifin Azərbaycan oxucuları tərəfindən sevilən “Hal” romanı, “Qürub”, “Bir yaz gecəsi” povestləri və “Ləzgiyə” pyesi daxil edilmişdir.  Onları azərbaycan dilindən türk dilinə izmirli tərcüməçi Abdulla Qubalı çevirmişdir. Ön sözdə yazıçının çoxşaxəli yaradıcılığı haqqında məlumat verilmişdir.

2017-05-18

Первый кастинг

10 февраля 2017 года в редакции газеты «Самур» успешно состоялся первый кастинг среди добровольцев, желающих принять участие в съемках первого полнометражного художественного фильма на лезгинском языке.

2017-02-10

Türkiyə jurnalı Azərbaycan xalqları haqqında

Türkiyənin Dağıstan Dostluq Dərnəyinin orqanı olan “Dağıstan” jurnalının ötən il nəşr olunmuş son sayı Azərbaycana, burada yaşayan ləzgi və avar xalqlarının nümayəndələrinə, Bakıda üç dildə - ləzgi, Azərbaycan və rus dillərində çıxan “Samur” qəzetinin fəaliyyətinə həsr olunub.

2017-01-30

İctimai televiziyada

Tanınmış qələm sahibləri Fazil Abbasov, İntiqam Mehdizadə və Məzahir Süleymanzadə ilə bərabər İctimai Televiziyada Xalid Niyazovun “Media və zaman” verilişinin qonağı olduq.

2016-12-28

Xatirə

Tələbəlik illərinin unudulmaz xatirələri ilə bağlı olduğum tanınmış yazıçı-jurnalistlər, İctimai Televiziyanın əməkdaşları Flora Xəlilzadə ilə Akif Cabbarlı bu gün mənə gözəl anlar yaşatdılar. Ötən illəri xatırladıq, gələcək barədə düşüncələrə daldıq. Belə səmimi görüş üçün elə darıxmışdım!

2016-12-28

25 йисан женг

Бакуда акъатзавай, Азербай­жан­дин, Дагъустандин, вири дуьнь­ядин лезгийрин газетдиз элкъвенвай, чи халкьдин ван тир «Самурдин» 25 йис тамам жезва. Дидед чIалаз икрам ийиз, ам датIана вилик тухуз алахъзавай, тек жуванбуруз ваъ, гьакI патан халкьаризни чун авайди чирзавай лезги газетдин.

2016-12-24

Бадейрин кьула

Бадейрин мел рикIе акьур зун и мукьвара КцIар райондин ГадацIийихуьруьз рекье гьатна. Вучиз ГадацIийихуьруьз? Вучиз лагьайтIа и хуьруьн дишегьлияр кьван баядрал рикI алайбур икьван гагьди санани дуьшуьш хьанач зал. Ина жегьил, кьуьзуь талана вирибурулай манияр лугьуз алакьда. Эхь, и алакьун Аллагьди гадацIийихуьруьнвийриз захавилелди ганва.

2016-11-26

Vətən sevdalılar

Türkiyədə Qafqaz ruhunu, Dağıstan adət-ənənələrini yaşadan, qəlbləri vətən eşqi ilə döyünən üç nəfər - Bursa Kültür və Dayanışma dərnəyinin rəhbərləri, milliyətcə ləzgi olan Yaşar Sabri Döndər və Ramazan Kor, Türkiyədə nəşr olunan “Dağıstan” jurnalının redaktoru, milliyyətcə avar olan Şahabetdin Özden bu günlərdə İlk dəfə Azərbaycanda oldular.

2016-10-25

Незабываемые минуты детского праздника

Презентация детской книги на лезгинском языке «Леян мани», которая состоялась 14 октября в Бакинском международном пресс-центре, оставила много ярких воспоминаний. Сотрудничество писательницы Седагет Керимовой и юной художницы Садии Насруллаевой, оригинальные сказки и яркие, сочные рисунки из новой книги никого не оставили равнодушным.

2016-10-17

Холодное солнце

Так называется ху­дожественный фильм на­­ лезгинском языке, съём­ки которого нач­­-нутся в скором вре­мени. Интервью с ру­ководителем проекта С.Керимовой.

2016-09-30

Чем не рай?

Недавно мне посчастливилось увидеть карликовое государство Лихтенштейн, которое располагается между Австрией и Швейцарией на берегу Рейна.

2016-08-08

300 лагьай тилит

Играми кIелдайбур! Газетдал рикI алай куь куьмекдалди чна «Самурдин» 300 лагьай тилитни чапдай акъудна. Гьикьван кIевера акIанатIани, чна дидед чIалал акъудзавай «Самур» акъвазарнач.

2016-07-20

Gəncədən gəlirəm, yüküm kədərdir...

Məni Kəlbəcərə bağlayan, bu gözəl yurdu mənə sevdirən, son 23 ildə Gəncədə qaçqın həyatı yaşayan iki dostum üçün yaman darıxmışdım. Tez-tez yuxuma Kəlbəcər girirdi. Uzun illər bu rayonda üçüncü katib işləmiş Səyyarə Rəsulova və rayon qəzetinin məsul katibi olmuş Qənifə Səmədovanı görməyə getdim. Səyyarənin qardaşı qızı, jurnalist Nuridə Qılınclı və yoldaşı Vaqif də mənimlə idilər.

2016-06-13

“Сувар” ансамблдин 20 йис хьана

2016-йисан 16-майдиз Бакудин Гь.Алиеван тIварунихъ галай имаратда Лезги Манийринни Кьуьлерин «Сувар» ансамблдин юбилейдин мярекат гзаф гурлуз кьиле фена. 2 агъзурдав агакьна ацукьдай чкаяр авай зал кьиляй-кьилди ацIуни, имаратдин вилик билетар гьат тавунвай цIудралди инсанар хьунухьи и коллективдин сейливиликай, ада халкьдин патай къазанмишнавай гьуьрметдикай хабар гузвай.

2016-05-27

Известный композитор Магомед Гусейнов поздравил "Сувар"

Поздравление Народному коллективу Республики Азербайджан, Лезгинскому ансамблю песни и танца «Сувар».

2016-05-19

«Самур» куьреда мугьманвиле

Алай йисан 7-майдиз Дагъустан Республикадин СтIал Сулейманан райондин кьил Нариман Абдулмуталибован теклифдалди райондин медениятдин кIвале Бакуда акъатзавай «Самур» газетдин кIвалахдаррихъ галаз гуьруьш кьиле фена.

2016-05-07

Publisistin yeni kitabı

“Ziya” nəşriyyatında bu günlərdə işıq üzü görmüş növbəti kitabına tanınmış qələm sahibi Zəminə Həmidova “Buludlar arasından boylanan günəş” kimi poetik ad qoymuşdur.

2016-04-26

Великая миссия - объединение народов

16 декабря 2015 года в газете "Аргументы и факты" вышла статья о Седагет Керимовой,приехавшей на свой собственный творческий вечер, состоявшийся в Московском Доме Национальностей.

2016-04-23

Сейлибурун кьилив

Чи тIвар-ван авай, уьмуьр гьална куьзуь хьанвай инсанрин кьилив фин, абурукай хабар кьун, ихтилатарна рикI аладарун «Самур» газетдин редакциядин коллектив паталди адетдиз элкъвенва. Ингье и йикъара чун сейли художник, хайи халкьдални хайи чIалал гзаф рикI алай Магьмуд Челебован кьилив фена. Хырдаланда яшамиш жезвай Магьмуд муаллимдизни адан уьмуьрдин юлдаш Сара ханумдиз чун акурла акьван хвеши хьана хьи…

2016-04-20

Поэт Седагет Керимова: Мой поэтический народ

Испокон веков Азербайджан известен как страна, где представители разных национальностей и конфессий живут в условиях мира и взаимопонимания. Среди них и лезгины – народ, история и культура которого неразрывно связана с Азербайджаном. Один из ярких современных представителей народа – Седагет Керимова, – заслуженный деятель культуры Азербайджана, писатель, поэт, общественный деятель, главный редактор газеты на лезгинском языке «Самур». О танце «Лезгинка», традициях и предстоящих планах Седагет Керимова рассказала в интервью «Москва-Баку».

2016-01-23

Karaoke axşamı

Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Samur” qəzeti və “Suvar” Ləzgi Xalq Ansamblı tərəfindən “Ləzgi dilini qoruyaq!” layihəsi çərçivəsində “Ləzgi karaokesi axşamı” təşkil edilib.

2016-01-23

“Самур” газетдин элкъвей стол

Алай аямда чна чи чIал гьикI хвена кIанзава? Къелемэгьлийри, чIалан пешекарри и кар патал вуч ийизва? ЧIал хуьн патал жегьил несилдин хиве гьихьтин везифаяр гьатзава?

2015-08-16

Yeni biblioqrafiya nəşr olunub

Tanınmış publisist, Azərbaycan, ləzgi və rus dillərində çıxan “Samur” qəzetinin baş redaktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Sədaqət Kərimova haqqında M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanıb bu yaxınlarda çapdan buraxılmış biblioqrafik göstərici sənətə məhəbbəti əks etdirən qiymətli nəşrdir.

2015-04-07

ЧIехи гафарган

70 агъзур уьлчмедикай туькIуьрнавай “Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган”. Им алай йисан Яран сувариз чи халкь паталди виридалайни багьа савкьватрикай сад я. ЧIехи гафарган «Самур» газетдин кIвалахдарар Седакъет Керимовади ва Муьзеффер Меликмамедова арадал гъанва.

2015-04-06

В Баку отметили День семьи, любви и верности

В преддверии праздника в Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали супружеские пары, которые счастливо состоят в браке более 25 лет.

2014-06-10

Туьркиядин Балыкесир вилаятдин “Dağıstan ve dağıstanlılar” кIватIалдин кьил Жевдет Йылдызаз

Гзаф йисар я куьне гьар йисан июндин вацра санал кIватI хьана диде ватан рикIел хкиз, чIехи дидейринни бубайрин руьгьериз дуьаяр кIелиз, игьсанар пайиз. Чи халкьдин тарихдин рикIелай тефир, залан кьисметдин мад са чин кхьин - Шейх Шамилан женгерилай кьулухь ватандивай къакъатна гъуьрбатриз акъатун, Туьркияда бине кутун квез несиб хьана.

2014-05-15

Sayt A2Studio tərəfindən yaradılıb