Nəsr

2016-05-23

Povestdə XX əsrin 90-cı illərində Bakı ziyalılarının həyatında və mənəviyyatında baş verən dəyişikliklərdən söhbət açılır.

2016-04-25 Yüklə

Roman gənc jurnalist qızın həyatından bəhs edir. Mübariz təbiətli, xeyirxah qəlbli istedadlı qızın üzləşdiyi çətinliklərdən, onun faciəvi məhəbbətindən söhbət açılır.

2016-04-25 Yüklə

Povest gənc ailələrin mənəvi problemlərinə həsr olunub. Qəhrəmənlarının hiss və həyəcanlarından bəhs edən müəllif insan qəlbində gedən təbəddülatları göstərməyə çalışır.

2016-04-25 Yüklə

Roman insanın təbiətlə harmoniyası fonunda mənəvi təmizlık və saf məhəbbət hisslərinin gözəlliyinə və zənginliyinə həsr olunmuşdur.

2016-04-25 Yüklə

Povestdə ailə-məişət problemlərinin, valideyn-övlad münasibətlərinin doğurduğu mənəvi çatlardan bəhs olunur.

2016-04-25 Yüklə

Qocalar evindən bəhs edən bu povestdə müəllif insan mənəviyyatı və əxlaq probleminə önəm verərək ana məhəbbətinin böyüklüyü və sonsuzluğu müqabilində övlad nankorluğunun cılızlığını göstərməyə çalışır. O, belə övladlara ailə və cəmiyyət qarşısında borclarını xatırladır.

2016-04-25 Yüklə

Povestdə iki talesiz insanı qovuşdurmaq, bir körpə qəlbini sevindirmək üçün qəhrəmanlarını həyat sınaqlarına çəkən müəllif insan qəlbinin saflaşması prosesini göstərir. Müəllif oxucuları vəfaya, sədaqətə, yüksək insani münasibətlərə çağırır.

2016-04-25 Yüklə

Povestdə ömürlərinin ahıl çağlarını yaşayan insanların həyatında və mənəvi aləmində baş verən dəyişikliklərdən söhbət açılır. İnsan qəlbinin əsl məhəbbətə hər yaşda ehtiyac duyduğu göstərilir.

2016-04-25 Yüklə


Sayt A2Studio tərəfindən yaradılıb